Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver de metoder som Immediate Connect använder för att samla in och behandla personuppgifter från besökare på webbplatsen.

Introduktion

Syftet med denna sekretesspolicy är att förklara varför vi samlar in personuppgifter, vilka uppgifter som samlas in och hur vi använder dem. Vi kommer också att presentera våra användares rättigheter när det gäller deras integritet och beskriva de åtgärder vi vidtar för att skydda deras personuppgifter.

Termer och definitioner

Innan du går vidare med denna sekretesspolicy bör du bekanta dig med följande termer och definitioner:

Immediate Connect Insamling av personuppgifter

Immediate Connect måste samla in personuppgifter eftersom de hjälper oss att se till att vår webbplats fungerar korrekt och gör det möjligt för oss att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst till användarna. Här är de primära metoder vi använder för att samla in personuppgifter:

Besökare som skapar konton på webbplatsen Immediate Connect och använder våra tjänster lämnar frivilligt vissa personuppgifter. För att registrera ett konto måste du till exempel ange ditt fullständiga namn, din e-postadress, ditt bosättningsland och andra kontaktuppgifter. Genom att fylla i registreringsformuläret och använda våra andra tjänster ger du oss ditt lagliga samtycke till att samla in och behandla de personuppgifter som du lämnar.

Om du väljer att kontakta oss via e-post eller vårt kontaktformulär måste du ange personuppgifter som ditt namn och din kontaktinformation. Detta krävs för att vi ska kunna svara på din förfrågan och lösa problem eller besvara eventuella frågor. Immediate Connect kommer endast att samla in och behandla uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna driva våra tjänster och kommunicera effektivt med användarna.

Andra personuppgifter, t.ex. uppgifter om besökarnas beteende på Immediate Connect:s webbplats, kan också samlas in. Vi använder cookies och andra verktyg för att samla in värdefull information om hur besökarna interagerar med varje del av vår webbplats. Detta kan hjälpa oss att förbättra våra tjänster, åtgärda tekniska problem och se till att webbplatsen fungerar som avsett. Denna typ av personuppgifter används inte för att identifiera besökare individuellt.

Hur vi lagligen behandlar dina personuppgifter

Immediate Connect samlar in och behandlar endast de personuppgifter som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att vi ska kunna analysera dess prestanda för att göra förbättringar vid behov. De metoder som vi använder för att samla in och behandla personuppgifter faller inom ramen för alla tillämpliga integritetslagar och kränker inte våra användares rättigheter.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Hur vi använder dina personuppgifter

Immediate Connect använder personuppgifter på följande sätt:

Användning av cookies

Immediate Connect använder cookies på vår webbplats för att se till att alla tjänster fungerar som avsett, identifiera tekniska problem och lära sig hur vi kan förbättra vår användarupplevelse. Om du vill veta mer om vår användning av cookies hänvisar vi till vår cookiepolicy.

Du kommer att stöta på tre huvudsakliga typer av cookies när du interagerar med Immediate Connect och dess funktioner. De är följande:

Viktiga kakor

De viktigaste kakorna, som är den viktigaste typen av kakor, säkerställer att alla funktioner på Immediate Connect:s webbplats fungerar korrekt. Om viktiga cookies inte är aktiverade kommer många av våra funktioner inte att fungera som avsett och kan till och med bli otillgängliga.

Cookies från Google Analytics

Dessa cookies ger värdefulla insikter om vår webbplats prestanda och hur användarna interagerar med våra funktioner. Vi använder Google Analytics-cookies som återkoppling för att identifiera områden på vår webbplats som kan behöva förbättras så att vi ytterligare kan förbättra den användarupplevelse som vi erbjuder besökarna. Google Analytics-cookies används inte för att individuellt identifiera våra användare.

Cookies från tredje part

Ytterligare cookies kan också distribueras på Immediate Connect:s webbplats av tredje parter som vi har länkat till. Tredje parter som vi länkar till är bland annat mäklarfirmor som vi samarbetar med och som vi tilldelar våra användare. Om du vill veta mer kan du läsa din tilldelade mäklares integritetspolicy och cookiepolicy.

Lagring av personuppgifter

Immediate Connect är inte personuppgiftsbiträde, och användardata lagras inte på våra servrar.

När en användare har skapat ett konto på vår plattform kommer dennes personuppgifter att lämnas till den mäklare som han eller hon har tilldelats. Mäklaren, som blir personuppgiftsbiträde, är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter för den användaren. Om du vill veta mer om hur din mäklare behandlar dina Personuppgifter kan du kontakta dem eller läsa deras sekretesspolicy.

Alla mäklare som vi är anslutna till följer alla integritetslagar, såsom GDPR, som är tillämpliga i det land där de är verksamma.

Skydd av personuppgifter

Immediate Connect tar noga hänsyn till skyddet av personuppgifter och tillämpar flera säkerhetsmetoder för att skydda dem. All personal följer strikta sekretessregler och personuppgifter delas endast med den minsta personal som behövs. Vi respekterar din integritet och tillåter ingen obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

Under sällsynta omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att lämna information om specifika användare till myndigheter. Till exempel kan brottsbekämpande myndigheter i en brottsutredning begära att få se information om en viss användares aktivitet på vår webbplats. Vi kommer noggrant att granska alla förfrågningar från myndigheter för att säkerställa att de är legitima innan vi tillhandahåller personuppgifter. Om sådan datadelning är beroende av ditt samtycke kommer vi att informera dig vederbörligen och be om ditt tillstånd innan vi vidtar åtgärder.

Tillgång till personuppgifter för tredje part

Tredje part kan kontakta Immediate Connect med en begäran om att tillhandahålla specifik information om personuppgifter som samlats in från våra användare. I detta fall kommer vi att avgöra om tredje part har en laglig rätt att få denna information och om deras begäran väger tyngre än vår användares rätt till integritet.

Eftersom Immediate Connect är personuppgiftsansvarig kan vi samarbeta med flera personuppgiftsbiträden som vi kan behöva dela dina personuppgifter med. Detta säkerställer att all verksamhet fungerar smidigt på vår webbplats. Till exempel kan dina personuppgifter behöva nås av personal hos vårt värdföretag eller vår IT-tjänsteleverantör. Immediate Connect kommer inte att lämna ut Personuppgifter till tredje part utan användarnas samtycke, och all tredjepartstillgång till Personuppgifter följer alla tillämpliga integritetslagar.

Användarens integritetsrättigheter

Som användare av Immediate Connect har du en rad grundläggande integritetsrättigheter i enlighet med sekretessbestämmelser som GDPR. De är följande:

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att Immediate Connect samlar in och behandlar dina personuppgifter. Om du dessutom kan bevisa att dina integritetsrättigheter väger tyngre än vårt legitima intresse (enligt GDPR) kan du bestrida vår insamling och behandling av dina personuppgifter.

Ytterligare sekretessbestämmelser kan gälla beroende på vilket land du är bosatt i. Vänligen bekanta dig med lokala lagar och kontakta oss om du vill utöva dina integritetsrättigheter.

Ändringar av politiken

Allt innehåll på Immediate Connect:s webbplats, inklusive denna sekretesspolicy, kan ändras när som helst och utan föregående meddelande till användarna. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter det att de har publicerats, och det är användarnas ansvar att bekanta sig med den senaste versionen av Immediate Connect:s policyer och avtal. Din fortsatta användning av Immediate Connect innebär att du godkänner denna sekretesspolicy.

Om du har feedback eller frågor om insamling, behandling och användning av dina uppgifter eller annan information i denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss. Vägledning om hur du gör detta finns på vår sida Kontakta oss.