Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä esitetään lähestymistavat, joita Immediate Connect käyttää kerätessään ja käsitellessään sivuston kävijöiden henkilötietoja.

Johdanto

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on selittää, miksi keräämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Esittelemme myös käyttäjiemme yksityisyyttä koskevat oikeudet ja kuvaamme toimet, joihin ryhdymme heidän henkilötietojensa suojaamiseksi.

Termit ja määritelmät

Ennen kuin jatkat tämän tietosuojakäytännön käsittelyä, tutustu seuraaviin termeihin ja määritelmiin:

Immediate Connect Henkilötietojen keruu

Immediate Connect:n on kerättävä henkilötietoja, koska ne auttavat meitä varmistamaan, että verkkosivustomme toimii asianmukaisesti, ja mahdollistavat laadukkaan palvelun tarjoamisen käyttäjille. Seuraavassa on lueteltu ensisijaiset menetelmät, joita käytämme henkilötietojen keräämiseen:

Kävijät, jotka luovat tilit Immediate Connect-sivuston kautta ja käyttävät palveluitamme, antavat vapaaehtoisesti tiettyjä henkilötietoja. Esimerkiksi tilin rekisteröintiä varten sinun on annettava koko nimesi, sähköpostiosoitteesi, asuinmaasi ja muut yhteystietosi. Täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja käyttämällä muita palveluitamme annat meille laillisen suostumuksesi kerätä ja käsitellä antamiasi henkilötietoja.

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, sinun on annettava henkilötietojasi, kuten nimesi ja yhteystietosi. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voimme vastata pyyntöösi ja ratkaista ongelmia tai vastata kysymyksiin. Immediate Connect kerää ja käsittelee vain sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia, jotta voimme käyttää palveluitamme ja viestiä tehokkaasti käyttäjien kanssa.

Myös muita henkilötietoja, kuten Immediate Connect-sivuston kävijöiden käyttäytymiseen liittyviä tietoja, voidaan kerätä. Käytämme evästeitä ja muita työkaluja kerätäksemme arvokasta tietoa siitä, miten kävijät toimivat verkkosivustomme kussakin osiossa. Tämä voi auttaa meitä parantamaan palveluitamme, korjaamaan teknisiä ongelmia ja mahdollistamaan verkkosivuston toiminnan tarkoitetulla tavalla. Tämäntyyppisiä henkilötietoja ei käytetä kävijöiden yksilöimiseen.

Miten käsittelemme henkilötietojasi laillisesti

Immediate Connect kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta, ja varmistaa, että voimme analysoida sen suorituskykyä ja tehdä tarvittaessa parannuksia. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn käyttämämme menetelmät ovat kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisia, eivätkä ne loukkaa käyttäjiemme oikeuksia.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavilla oikeusperustoilla:

Miten käytämme henkilötietojasi

Seuraavassa on lueteltu seuraavat tavat, joilla Immediate Connect käyttää henkilötietoja:

Evästeiden käyttö

Immediate Connect käyttää evästeitä koko verkkosivustollamme varmistaakseen, että kaikki palvelut toimivat tarkoitetulla tavalla, tunnistaakseen teknisiä ongelmia ja oppiakseen, miten käyttäjäkokemusta voidaan parantaa. Jos haluat lisätietoja evästeiden käytöstä, tutustu evästekäytäntöömme.

Kun olet vuorovaikutuksessa Immediate Connect:n ja sen ominaisuuksien kanssa, kohtaat kolmenlaisia evästeitä. Ne ovat seuraavat:

Välttämättömät evästeet

Tärkeimmät evästeet ovat välttämättömiä evästeitä, jotka varmistavat, että kaikki Immediate Connect-sivuston ominaisuudet toimivat oikein. Ilman keskeisiä evästeitä monet ominaisuuksistamme eivät toimi tarkoitetulla tavalla ja ne voivat jopa jäädä pois käytöstä.

Google Analytics -evästeet

Nämä evästeet antavat arvokasta tietoa verkkosivustomme suorituskyvystä ja siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa ominaisuuksiemme kanssa. Käytämme Google Analyticsin evästeitä palautteen antamiseen, jotta voimme tunnistaa verkkosivustollamme alueet, jotka saattavat tarvita parannuksia, jotta voimme edelleen parantaa kävijöille tarjoamaamme käyttökokemusta. Google Analyticsin evästeitä ei käytetä käyttäjien yksilölliseen tunnistamiseen.

Kolmannen osapuolen evästeet

Myös kolmannet osapuolet, joihin olemme linkittäneet Immediate Connect-verkkosivuston, voivat levittää sivuille muita evästeitä. Kolmannet osapuolet, joihin linkitämme, ovat esimerkiksi välitysyrityksiä, joiden kanssa olemme kumppaneita ja joille osoitamme käyttäjiämme. Jos haluat lisätietoja, tutustu osoitetun välittäjän tietosuojaselosteeseen ja evästekäytäntöön.

Henkilötietojen tallentaminen

Immediate Connect ei ole tietojen käsittelijä, eikä käyttäjätietoja tallenneta palvelimillemme.

Kun käyttäjä on luonut tilin alustallamme, hänen henkilötietonsa toimitetaan hänelle osoitetulle välittäjälle. Välittäjä, josta tulee tietojen käsittelijä, on vastuussa kaikkien kyseisen käyttäjän henkilötietojen käsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten välittäjäsi käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä välittäjään tai tutustu hänen tietosuojakäytäntöönsä.

Kaikki välittäjät, joihin olemme sidoksissa, noudattavat kaikkia tietosuojaa koskevia lakeja, kuten GDPR:ää, joita sovelletaan maassa, jossa ne toimivat.

Henkilötietojen suoja

Immediate Connect huolehtii siitä, että henkilötietoja suojataan huolellisesti, ja käyttää useita turvamenetelmiä niiden suojaamiseksi. Koko henkilökunta noudattaa tiukkoja luottamuksellisuussääntöjä, ja henkilötietoja jaetaan vain välttämättömälle vähimmäismäärälle henkilöstöä. Kunnioitamme yksityisyyttäsi, emmekä salli luvattoman pääsyn henkilötietoihisi.

Harvinaisissa tilanteissa meillä voi olla lakisääteinen velvollisuus antaa tietoja tietyistä käyttäjistä viranomaisille. Esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä lainvalvontaviranomaiset voivat pyytää tietoja, jotka liittyvät tietyn käyttäjän toimintaan verkkosivustollamme. Tarkistamme huolellisesti kaikki viranomaisten pyynnöt varmistaaksemme niiden laillisuuden ennen henkilötietojen toimittamista. Jos tietojen jakaminen riippuu suostumuksestasi, ilmoitamme siitä asianmukaisesti ja pyydämme suostumuksesi ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Kolmannen osapuolen pääsy henkilötietoihin

Kolmannet osapuolet voivat ottaa yhteyttä Immediate Connect:een ja pyytää käyttäjiltä kerättyihin henkilötietoihin liittyviä erityistietoja. Tässä tapauksessa päätämme, onko kolmannella osapuolella laillinen oikeus saada nämä tiedot ja onko heidän pyyntönsä tärkeämpi kuin käyttäjämme oikeus yksityisyyteen.

Koska Immediate Connect on rekisterinpitäjä, saatamme työskennellä useiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa, joiden kanssa meidän on ehkä jaettava henkilötietojasi. Näin varmistetaan, että kaikki toiminnot toimivat sujuvasti verkkosivustollamme. Esimerkiksi hosting-yhtiömme tai IT-palveluntarjoajamme henkilökunnan on ehkä päästävä käsiksi henkilötietoihisi. Immediate Connect ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjien suostumusta, ja kaikki kolmansien osapuolten pääsy henkilötietoihin noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja.

Käyttäjän yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Immediate Connect:n käyttäjänä sinulla on tietosuojan perusoikeudet tietosuoja-asetusten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen, mukaisesti. Ne ovat seuraavat:

Sinulla on oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi siihen, että Immediate Connect kerää ja käsittelee henkilötietojasi. Lisäksi, jos voit todistaa, että yksityisyydensuojaa koskevat oikeutetut oikeutetut etumme (GDPR:n mukaisesti) ovat tärkeämpiä kuin oikeutetut etumme, voit kiistää henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn.

Asuinmaastasi riippuen saatetaan soveltaa muita tietosuojasäännöksiä. Tutustu paikallisiin lakeihin ja ota meihin yhteyttä, jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi.

Toimintalinjojen muutokset

Immediate Connect-sivuston kaikkeen sisältöön, mukaan lukien tähän tietosuojakäytäntöön, voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta käyttäjille. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen, ja käyttäjien vastuulla on tutustua Immediate Connect:n käytäntöjen ja sopimusten uusimpaan versioon. Jatkuva Immediate Connect:n käyttö merkitsee suostumustasi tähän tietosuojakäytäntöön.

Jos sinulla on palautetta tai kysymyksiä tietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä tai muista tässä tietosuojakäytännössä annetuista tiedoista, ota meihin yhteyttä. Ohjeet tämän tekemiseen löytyvät Yhteystiedot-sivultamme.