Retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen beskriver fremgangsmåtene som brukes av Immediate Connect for å samle inn og behandle personopplysninger om besøkende på nettstedet.

Innledning

Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvilke opplysninger som samles inn, og hvordan vi bruker dem. Vi vil også presentere brukernes rettigheter når det gjelder personvern og beskrive hvilke tiltak vi iverksetter for å beskytte personopplysningene deres.

Begreper og definisjoner

Før du går videre med denne personvernerklæringen, bør du gjøre deg kjent med følgende begreper og definisjoner:

Immediate Connect Innsamling av personopplysninger

Immediate Connect er pålagt å samle inn personopplysninger fordi de hjelper oss med å sikre at nettstedet vårt fungerer som det skal, og gjør det mulig for oss å tilby brukerne en tjeneste av høy kvalitet. Her er de viktigste metodene vi bruker for å samle inn personopplysninger:

Besøkende som oppretter kontoer via nettstedet Immediate Connect og bruker tjenestene våre, vil frivillig oppgi visse personopplysninger. For å registrere en konto må du for eksempel oppgi fullt navn, e-postadresse, bostedsland og andre kontaktopplysninger. Ved å fylle ut registreringsskjemaet og bruke våre andre tjenester gir du oss ditt juridiske samtykke til å samle inn og behandle personopplysningene du oppgir.

Hvis du velger å kontakte oss via e-post eller kontaktskjemaet vårt, må du oppgi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Dette er nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørselen din og løse problemer eller svare på spørsmål. Immediate Connect vil bare samle inn og behandle opplysninger som er relevante for at vi skal kunne drive våre tjenester og kommunisere effektivt med brukerne.

Andre personopplysninger, for eksempel opplysninger om atferden til besøkende på nettstedet Immediate Connect, kan også samles inn. Vi bruker informasjonskapsler og andre verktøy for å samle inn verdifull informasjon om hvordan besøkende samhandler med hver enkelt del av nettstedet vårt. Dette kan hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre, løse tekniske problemer og sørge for at nettstedet fungerer som tiltenkt. Denne typen personopplysninger brukes ikke til å identifisere den enkelte besøkende.

Slik behandler vi personopplysningene dine på lovlig vis

Immediate Connect samler inn og behandler bare personopplysninger som er nødvendige for at nettstedet skal fungere korrekt, og sikrer at vi kan analysere ytelsen for å gjøre forbedringer når det er nødvendig. Metodene vi bruker for å samle inn og behandle personopplysninger faller innenfor alle gjeldende personvernlover og krenker ikke brukernes rettigheter.

Vi samler inn og behandler personopplysninger på følgende rettslige grunnlag:

Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Her er følgende måter Immediate Connect bruker personopplysninger på:

Bruk av informasjonskapsler

Immediate Connect bruker informasjonskapsler på hele nettstedet vårt for å sikre at alle tjenester fungerer som tiltenkt, identifisere tekniske problemer og lære hvordan vi kan forbedre brukeropplevelsen vår. Hvis du vil vite mer om vår bruk av informasjonskapsler, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Du vil støte på tre hovedtyper informasjonskapsler når du samhandler med Immediate Connect og dens funksjoner. De er som følger:

Viktige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er den viktigste typen informasjonskapsler og sørger for at alle funksjonene på nettstedet Immediate Connect fungerer som de skal. Uten nødvendige informasjonskapsler aktivert, vil mange av funksjonene våre ikke fungere som tiltenkt og kan til og med bli utilgjengelige.

Google Analytics-informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene gir verdifull innsikt i nettstedets ytelse og hvordan brukerne samhandler med funksjonene våre. Vi bruker Google Analytics-informasjonskapsler som tilbakemelding for å identifisere områder på nettstedet vårt som kan trenge forbedringer, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen ytterligere. Google Analytics-informasjonskapsler brukes ikke til å identifisere brukerne våre individuelt.

Tredjeparts informasjonskapsler

Ytterligere informasjonskapsler kan også distribueres på nettstedet Immediate Connect av tredjeparter som vi har lenket til. Tredjeparter som vi lenker til, omfatter meglere som vi samarbeider med og tilordner brukerne våre til. Hvis du vil vite mer, kan du lese personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler til den megleren du er tilknyttet.

Lagring av personopplysninger

Immediate Connect er ikke databehandler, og brukerdata lagres ikke på våre servere.

Etter at en bruker har opprettet en konto på plattformen vår, vil personopplysningene deres bli gitt til megleren de har fått tildelt. Megleren, som blir databehandler, er ansvarlig for å behandle alle personopplysningene til den aktuelle brukeren. Hvis du vil vite mer om hvordan megleren din behandler personopplysningene dine, kan du kontakte dem eller se deres personvernerklæring.

Alle meglere som vi er tilknyttet, overholder alle personvernlover, for eksempel personvernforordningen, som gjelder for landet de opererer i.

Beskyttelse av personopplysninger

Immediate Connect sørger for å ta nøye hensyn ved beskyttelse av personopplysninger og bruker flere sikkerhetsmetoder for å beskytte dem. Alle ansatte følger strenge regler for konfidensialitet, og personopplysningene deles bare med det minimum av personell som er nødvendig. Vi respekterer personvernet ditt og tillater ikke uautorisert tilgang til personopplysningene dine.

I sjeldne tilfeller kan vi være rettslig forpliktet til å utlevere opplysninger om bestemte brukere til myndighetene. I en kriminell etterforskning kan politiet for eksempel be om å få se informasjon knyttet til en bestemt brukers aktivitet på nettstedet vårt. Vi vil nøye gjennomgå eventuelle forespørsler fra myndighetene for å sikre deres legitimitet før vi utleverer personopplysninger. Hvis slik datadeling avhenger av ditt samtykke, vil vi informere deg på behørig måte og be om din tillatelse før vi iverksetter tiltak.

Tredjeparts tilgang til personopplysninger

Tredjeparter kan kontakte Immediate Connect med en forespørsel om å gi spesifikk informasjon om personopplysninger som er samlet inn fra brukerne våre. I dette tilfellet vil vi avgjøre om tredjeparten har en juridisk rett til å motta denne informasjonen, og om deres forespørsel veier tyngre enn våre brukeres rett til personvern.

Ettersom Immediate Connect er behandlingsansvarlig, kan vi samarbeide med flere databehandlere som vi kan ha behov for å dele personopplysningene dine med. Dette vil sikre at alle operasjoner går greit på nettstedet vårt. For eksempel kan det hende at ansatte hos vårt vertsfirma eller vår IT-tjenesteleverandør må ha tilgang til personopplysningene dine. Immediate Connect vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter uten brukernes samtykke, og all tredjeparts tilgang til personopplysninger følger alle gjeldende personvernlover.

Brukernes personvernrettigheter

Som bruker av Immediate Connect har du et sett med grunnleggende personvernrettigheter i henhold til personvernforordningen. De er som følger:

Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til at Immediate Connect samler inn og behandler personopplysningene dine. I tillegg, hvis du kan bevise at dine personvernrettigheter veier tyngre enn vår legitime interesse (i henhold til personvernforordningen), kan du bestride vår innsamling og behandling av dine personopplysninger.

Ytterligere personvernregler kan gjelde avhengig av hvilket land du bor i. Gjør deg kjent med lokal lovgivning og kontakt oss hvis du ønsker å utøve dine personvernrettigheter.

Endringer i retningslinjene

Alt innhold på nettstedet Immediate Connect, inkludert denne personvernerklæringen, kan endres når som helst og uten forhåndsvarsel til brukerne. Alle endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert, og det er brukernes ansvar å gjøre seg kjent med den nyeste versjonen av Immediate Connects retningslinjer og avtaler. Din fortsatte bruk av Immediate Connect utgjør ditt samtykke til denne personvernerklæringen.

Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål om innsamling, behandling og bruk av opplysningene dine eller annen informasjon i denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss. Du finner veiledning om hvordan du gjør dette på siden Kontakt oss.