Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují přístupy, které společnost Immediate Connect používá ke shromažďování a zpracování osobních údajů návštěvníků stránek.

Úvod

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je vysvětlit, proč shromažďujeme osobní údaje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Představíme také práva našich uživatelů týkající se jejich soukromí a popíšeme opatření, která přijímáme na ochranu jejich Osobních údajů.

Termíny a definice

Než se pustíte do těchto Zásad ochrany osobních údajů, seznamte se prosím s následujícími pojmy a definicemi:

Immediate Connect Sběr osobních údajů

Společnost Immediate Connect je povinna shromažďovat osobní údaje, protože nám pomáhají zajistit správné fungování našich webových stránek a umožňují nám poskytovat uživatelům vysoce kvalitní služby. Zde jsou uvedeny hlavní metody, které používáme ke shromažďování Osobních údajů:

Návštěvníci, kteří si prostřednictvím webových stránek Immediate Connect vytvoří účet a využívají naše služby, dobrovolně poskytnou určité osobní údaje. Například při registraci účtu je třeba uvést celé jméno, e-mailovou adresu, zemi bydliště a další kontaktní údaje. Vyplněním registračního formuláře a používáním našich dalších služeb nám dáváte právní souhlas se shromažďováním a zpracováním vámi poskytnutých Osobních údajů.

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budete muset poskytnout osobní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní údaje. Ty jsou nutné k tomu, abychom mohli reagovat na váš požadavek a vyřešit problémy nebo odpovědět na případné dotazy. Společnost Immediate Connect bude shromažďovat a zpracovávat pouze údaje, které jsou pro nás důležité pro provoz našich služeb a efektivní komunikaci s uživateli.

Mohou být shromažďovány i další osobní údaje, například údaje týkající se chování návštěvníků webových stránek Immediate Connect. Využíváme soubory cookie a další nástroje ke shromažďování cenných informací týkajících se interakce návštěvníků s jednotlivými částmi našich webových stránek. To nám může pomoci zdokonalit naše služby, odstranit technické problémy a umožnit, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají. Tento typ osobních údajů se nepoužívá k individuální identifikaci návštěvníků.

Jak legálně zpracováváme vaše osobní údaje

Immediate Connect shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, a zajišťuje, že můžeme analyzovat jejich výkonnost, abychom je mohli v případě potřeby vylepšit. Metody, které používáme ke shromažďování a zpracování Osobních údajů, spadají do všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a neporušují práva našich uživatelů.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě následujících právních základů:

Jak používáme vaše osobní údaje

Zde jsou uvedeny následující způsoby, jak společnost Immediate Connect využívá osobní údaje:

Používání souborů cookie

Immediate Connect používá na našich webových stránkách soubory cookie, aby zajistila, že všechny služby fungují tak, jak mají, identifikovala technické problémy a zjistila, jak zlepšit naše uživatelské prostředí. Další informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Při práci s Immediate Connect a jejími funkcemi se setkáte se třemi základními typy souborů cookie. Jsou to následující soubory:

Základní soubory cookie

Základní soubory cookie, které jsou nejdůležitějším typem souborů cookie, zajišťují správné fungování všech funkcí na webových stránkách Immediate Connect. Bez zapnutých základních souborů cookie nebude řada našich funkcí fungovat tak, jak má, a může být dokonce nedostupná.

Soubory cookie služby Google Analytics

Tyto soubory cookie poskytují cenné informace o výkonu našich webových stránek a způsobu, jakým uživatelé pracují s našimi funkcemi. Soubory cookie služby Google Analytics používáme jako zpětnou vazbu k identifikaci oblastí na našich webových stránkách, které mohou vyžadovat zlepšení, abychom mohli dále zlepšovat uživatelský komfort, který návštěvníkům poskytujeme. Soubory cookie služby Google Analytics se nepoužívají k individuální identifikaci našich uživatelů.

Soubory cookie třetích stran

Další soubory cookie mohou být na webových stránkách Immediate Connect distribuovány také třetími stranami, na které jsme navázali. Mezi třetí strany, na které odkazujeme, patří zprostředkovatelské společnosti, s nimiž spolupracujeme a ke kterým přiřazujeme naše uživatele. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů cookie přiřazeného makléře.

Ukládání osobních údajů

Immediate Connect není zpracovatelem údajů a údaje uživatelů nejsou uloženy na našich serverech.

Poté, co si uživatel na naší platformě vytvoří účet, budou jeho osobní údaje poskytnuty zprostředkovateli, který mu byl přidělen. Zprostředkovatel, který se stává zpracovatelem údajů, je odpovědný za zpracování všech osobních údajů tohoto uživatele. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak makléř zpracovává vaše Osobní údaje, kontaktujte ho nebo se podívejte na jeho Zásady ochrany osobních údajů.

Všichni zprostředkovatelé, se kterými jsme spojeni, dodržují všechny zákony o ochraně osobních údajů, jako je například GDPR, které platí v zemi, kde působí.

Ochrana osobních údajů

Immediate Connect dbá na pečlivou ochranu osobních údajů a používá několik bezpečnostních metod k jejich zabezpečení. Všichni zaměstnanci dodržují přísná pravidla důvěrnosti a Osobní údaje jsou sdíleny pouze s nezbytným minimem pracovníků. Respektujeme vaše soukromí a neumožňujeme neoprávněný přístup k vašim Osobním údajům.

Ve výjimečných případech můžeme být ze zákona povinni poskytnout informace o konkrétních uživatelích úřadům. Například při vyšetřování trestného činu mohou orgány činné v trestním řízení požádat o informace týkající se činnosti konkrétního uživatele na našich webových stránkách. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů pečlivě prověříme všechny žádosti orgánů, abychom se ujistili o jejich oprávněnosti. Pokud takové sdílení údajů závisí na vašem souhlasu, budeme vás o tom řádně informovat a požádáme vás o svolení, než podnikneme kroky.

Přístup třetích stran k osobním údajům

Třetí strany mohou kontaktovat společnost Immediate Connect s žádostí o poskytnutí konkrétních informací týkajících se osobních údajů shromážděných od našich uživatelů. V takovém případě určíme, zda má třetí strana na získání těchto informací zákonné právo a zda její požadavek převažuje nad právem našeho uživatele na soukromí.

Vzhledem k tomu, že společnost Immediate Connect je správcem údajů, můžeme spolupracovat s více zpracovateli údajů, se kterými můžeme potřebovat sdílet vaše osobní údaje. Tím se zajistí hladký průběh všech operací na našich webových stránkách. Například může být nutné, aby k vašim Osobním údajům měli přístup zaměstnanci naší hostingové společnosti nebo poskytovatele IT služeb. Společnost Immediate Connect nezpřístupní Osobní údaje třetím stranám bez souhlasu uživatelů a veškerý přístup třetích stran k Osobním údajům dodržuje všechny platné zákony o ochraně osobních údajů.

Práva uživatele na ochranu soukromí

Jako uživatel služby Immediate Connect máte podle předpisů o ochraně osobních údajů, jako je GDPR, řadu základních práv na ochranu osobních údajů. Jsou to následující:

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s tím, aby společnost Immediate Connect shromažďovala a zpracovávala vaše osobní údaje. Pokud navíc můžete prokázat, že vaše práva na ochranu soukromí převažují nad naším oprávněným zájmem (podle GDPR), můžete zpochybnit naše shromažďování a zpracování vašich Osobních údajů.

V závislosti na zemi vašeho bydliště mohou platit další předpisy o ochraně osobních údajů. Seznamte se prosím s místními zákony a kontaktujte nás, pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

Změny zásad

Veškerý obsah webových stránek Immediate Connect, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů, může být kdykoli a bez předchozího upozornění uživatelů změněn. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění a je na odpovědnosti uživatelů, aby se seznámili s nejnovější verzí zásad a dohod společnosti Immediate Connect. Vaše další používání stránek Immediate Connect představuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakoukoli zpětnou vazbu nebo dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich údajů nebo jiných informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás. Pokyny, jak to udělat, najdete na naší stránce Kontaktujte nás.