Podmínky a pravidla

Následující oddíl popisuje podmínky služby Immediate Connect. Tato smlouva se vztahuje na celý web Immediate Connect a jeho dílčí stránky.

Všichni návštěvníci musí bez výjimky dodržovat tyto podmínky. Vaše další používání našich webových stránek představuje váš souhlas se všemi podmínkami uvedenými v této smlouvě.

Preambule

Souhlas

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v této smlouvě. Tyto podmínky platí pro všechny návštěvníky webových stránek Immediate Connect, a pokud s nimi nesouhlasíte, musíte tyto stránky okamžitě opustit. Obsah této dohody o smluvních podmínkách se může měnit bez předchozího upozornění návštěvníků. Proto je vaší povinností sledovat nejnovější verzi.

Podmínky

V této smlouvě budeme návštěvníky webových stránek označovat jako "zákazníky", "klienty" a "uživatele" nebo je budeme oslovovat přímo "vy" nebo "váš". Pro označení Immediate Connect budeme používat také zájmena jako "my", "nás" a "naše".

Věková omezení

Webové stránky a služby Immediate Connect nejsou vhodné pro nezletilé. Abyste si mohli vytvořit účet a používat naše služby, musíte být starší než minimální věk stanovený zákonem v zemi vašeho bydliště. V závislosti na vaší lokalitě a místních zákonech to může být 18, 21 nebo jiný věk. Pokud jste považováni za nezletilé, musíte tyto webové stránky okamžitě opustit.

Poslední aktualizace: 6. února 2023

Zřeknutí se rizika

O nás

Immediate Connect není finanční ani kryptoměnový makléř a neposkytuje investiční poradenství. Účelem těchto webových stránek je naopak informovat uživatele o existenci kryptoměnových a finančních brokerů. Žádné informace uvedené na těchto webových stránkách nelze považovat za právní nebo odborné rady, jak se rozhodnout ohledně obchodování s kryptoměnami nebo jejich používání.

Rozsah služeb

Rozsah služeb poskytovaných společností Immediate Connect je omezen na marketing makléřských společností, které návštěvníkům poskytují investiční příležitosti. Po odsouhlasení dohody o smluvních podmínkách, zásad ochrany osobních údajů a zásad používání souborů cookie si uživatelé mohou vytvořit účet zadáním svého jména a kontaktních údajů. Uživatelům pak bude prostřednictvím automatického systému náhodně přiřazen makléř, se kterým spolupracujeme.

Naši affiliate partneři nabízejí uživatelům své služby, které mohou uživatelé podle svého uvážení přijmout nebo odmítnout. Před zapojením do spolupráce s přiděleným zprostředkovatelem doporučujeme seznámit se s jejich příslušnými zásadami a smlouvou o smluvních podmínkách. Veškeré finanční služby, které naši přidružení partneři poskytují, jsou mimo rozsah služeb společnosti Immediate Connect.

Doporučujeme všem uživatelům, aby si před využitím služeb přiděleného zprostředkovatele řádně prověřili, zda jsou v pořádku. Obchodování s kryptoměnami je vysoce rizikové a není vhodné pro každého. Vzhledem k volatilitě trhu s kryptoměnami lze očekávat ztráty a uživatelé mohou přijít o celý svůj kapitál. Neneseme odpovědnost za případné ztráty vyplývající z finančních rozhodnutí, která můžete učinit na základě využívání služeb svého makléře.

Obsah

Obsah na těchto webových stránkách týkající se kryptoměn, financí a obchodování byl poskytnut pro vzdělávací účely. Nemůžeme však zaručit, že jsou tyto informace přesné, aktuální nebo bezchybné. Na obsahu uvedeném na těchto webových stránkách byste neměli zakládat žádná svá investiční nebo finanční rozhodnutí a Immediate Connect nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku konzumace tohoto obsahu.

Snažíme se poskytovat správné informace, ale vzhledem k tomu, že se finanční a kryptoměnové odvětví neustále mění, mohou tyto informace rychle zastarat. Uživatelé proto musí před zahájením jakékoli činnosti související s obchodováním s finančními prostředky nebo kryptoměnami provést vlastní průzkum.

Zeměpisná omezení

Na webové stránky Immediate Connect mají přístup návštěvníci z celého světa. Předpisy platné v jednotlivých zemích však mohou některým návštěvníkům bránit v legálním využívání našich služeb. Například marketing, prodej a používání CFD jsou ve Spojeném království omezeny podle prohlášení Financial Conduct Authority (FCA) PS 20/10. Podobná omezení mohou platit i v jiných zemích.

Před vytvořením účtu si prosím ověřte místní předpisy a zákony, abyste se ujistili, že Immediate Connect a makléři, se kterými spolupracujeme, mohou ve vaší zemi legálně působit a poskytovat vám odpovídající služby.

Zřeknutí se odpovědnosti partnera

Immediate Connect může na svých webových stránkách obsahovat partnerské odkazy. Pokud návštěvník tyto odkazy použije, získáme provizi od našich partnerů. Z této provize vám nevzniknou žádné poplatky.

Uživatel nese odpovědnost za jakékoli připojení k webovým stránkám třetích stran, na které odkazujeme. Společnost Immediate Connect neodpovídá za ztráty nebo škody vzniklé v důsledku zapojení do produktů, obsahu nebo služeb třetích stran. Další informace naleznete v příslušné smlouvě o smluvních podmínkách třetí strany.

Používání webových stránek

Údržba

Můžeme provádět plánovanou údržbu, abychom odstranili chyby, opravili technické problémy a vylepšili webové stránky Immediate Connect. O plánované údržbě se budeme snažit informovat uživatele předem, protože může způsobit výpadky. To však nemůžeme zaručit a údržbu našich webových stránek můžeme provádět bez předchozího upozornění uživatelů.

Narušení služeb

Příležitostně může dojít k poruchám služeb společnosti Immediate Connect, které mohou způsobit dočasnou nedostupnost webových stránek nebo některé z jejich funkcí. Pokud k tomu dojde, pokusíme se veškeré problémy vyřešit prostřednictvím nouzové údržby a co nejdříve obnovit řádné fungování našich webových stránek.

Immediate Connect neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku plánovaných nebo neplánovaných přerušení provozu našich webových stránek a jejich služeb.

Obsah třetích stran

Na webových stránkách Immediate Connect jsou odkazy na stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vzdělávací účely, protože obsahují informace, produkty nebo zdroje, o kterých se domníváme, že mohou být pro naše návštěvníky přínosné. Nemůžeme však zaručit ani ověřit, že obsah, se kterým se prostřednictvím těchto odkazů setkáte, je přesný, aktualizovaný nebo bezchybný. Společnost Immediate Connect nenese odpovědnost za tyto nepřesnosti a nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití těchto odkazů.

Práva duševního vlastnictví

Immediate Connect si vyhrazuje vlastnická práva k veškerému obsahu těchto webových stránek, mimo jiné k textu, kódu, souborům, fotografiím, videím, zvuku a dalším zdrojům. Návštěvníci nemohou sdílet, duplikovat ani upravovat žádný obsah webových stránek bez zákonného souhlasu společnosti Immediate Connect. Pokud si přejete použít jakýkoli obsah těchto webových stránek, můžete o to požádat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Vyhrazujeme si však právo vaši žádost odmítnout.

Obsah webových stránek Immediate Connect lze vytisknout pro osobní potřebu.

Vyloučení odpovědnosti

Immediate Connect nenese odpovědnost v případě, že návštěvníci utrpí jakékoli ztráty nebo škody, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny následujícími skutečnostmi:

Používání souborů cookie

Immediate Connect používá soubory cookie ke zlepšení výkonu našich webových stránek, poskytování přizpůsobených služeb a řešení případných technických problémů. Další informace o používání souborů cookie a shromažďování údajů naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a Zásadách ochrany osobních údajů.

Na webových stránkách Immediate Connect se používají následující soubory cookie:

Máte právo odmítnout používání souborů cookie a můžete tak učinit prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že bez použití souborů cookie nemusí některé funkce na našich webových stránkách fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

Dodržování právních předpisů

Naši návštěvníci musí při používání webových stránek a služeb Immediate Connect dodržovat všechny příslušné zákony. Žádáme vás, abyste se po celou dobu pobytu na našich webových stránkách chovali slušně a nepoužívali urážlivé výrazy. Máme právo odstranit jakýkoli škodlivý obsah, například malware a škodlivé odkazy.

Pokud tuto žádost nedodržíte a dopustíte se přestupku, můžeme dočasně nebo trvale zablokovat váš účet a omezit váš přístup k našim službám. Společnost Immediate Connect má také právo kontaktovat příslušné orgány, pokud se domníváme, že to přestupek vyžaduje.

Změny této smlouvy

Obsah této smlouvy o smluvních podmínkách může být kdykoli změněn nebo revidován. Sledujte prosím nejnovější verzi této smlouvy, protože změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění našich návštěvníků. Jakmile jsou zveřejněny, stávají se změny této dohody platnými a vaše další používání webových stránek Immediate Connect představuje váš souhlas se všemi změnami.

Otázky a zpětná vazba

pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo zpětnou vazbu týkající se jakéhokoli obsahu této smlouvy o smluvních podmínkách, můžete se na nás obrátit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Přejděte na naši stránku Kontaktujte nás a vyplňte formulář, na který vám co nejdříve odpovíme.