Podmienky a pravidlá

V nasledujúcej časti sú opísané podmienky a ustanovenia služby Immediate Connect. Táto dohoda sa vzťahuje na celú webovú lokalitu Immediate Connect a jej podstránky.

Všetci návštevníci musia bez výnimky dodržiavať tieto podmienky. Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky predstavuje váš súhlas so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

Preambula

Súhlas

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov webovej lokality Immediate Connect, a ak s nimi nesúhlasíte, musíte túto lokalitu okamžite opustiť. Obsah tejto dohody o zmluvných podmienkach sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia našich návštevníkov. Preto je vašou povinnosťou sledovať najnovšiu verziu.

Podmienky

V tejto zmluve budeme návštevníkov webových stránok označovať ako 'zákazníkov', 'klientov' a 'používateľov' alebo ich budeme oslovovať priamo 'vy' alebo 'váš'. Na označenie spoločnosti Immediate Connect budeme používať aj zámená ako 'my', 'nás' a 'náš'.

Vekové obmedzenia

Webové stránky a služby Immediate Connect nie sú vhodné pre neplnoleté osoby. Ak si chcete vytvoriť účet a používať naše služby, musíte byť starší ako minimálny vek stanovený zákonom v krajine vášho bydliska. V závislosti od vašej lokality a miestnych zákonov to môže byť 18, 21 alebo iný vek. Ak sa považujete za neplnoletého, musíte okamžite opustiť túto webovú lokalitu.

Posledná aktualizácia: február 2023

Zrieknutie sa rizika

O nás

Immediate Connect nie je finančný ani kryptomenový maklér a neposkytuje investičné poradenstvo. Účelom tejto webovej stránky je naopak informovať používateľov o existencii kryptomenových a finančných maklérov. Žiadne informácie uvedené na tejto webovej lokalite by sa nemali považovať za právne alebo odborné poradenstvo, ako sa rozhodnúť v súvislosti s obchodovaním alebo používaním kryptomien.

Rozsah služieb

Rozsah služieb poskytovaných spoločnosťou Immediate Connect je obmedzený na marketing maklérskych spoločností, ktoré poskytujú návštevníkom investičné príležitosti. Po vyjadrení súhlasu so zmluvou o podmienkach, zásadami ochrany osobných údajov a zásadami používania súborov cookie si používatelia môžu vytvoriť účet zadaním svojho mena a kontaktných údajov. Používateľom bude následne prostredníctvom automatizovaného systému náhodne pridelený maklér, s ktorým spolupracujeme.

Naši partnerskí partneri budú používateľom ponúkať svoje služby, ktoré používateľ môže prijať alebo odmietnuť podľa vlastného uváženia. Pred zapojením sa do spolupráce s prideleným sprostredkovateľom odporúčame oboznámiť sa s ich príslušnými zásadami a zmluvnými podmienkami. Všetky finančné služby, ktoré poskytujú naši partneri, sú mimo rozsahu služieb spoločnosti Immediate Connect.

Všetkým používateľom odporúčame, aby si pred využitím služieb, ktoré im poskytol pridelený maklér, riadne preverili svoje schopnosti. Obchodovanie s kryptomenami je vysoko rizikové a nie je vhodné pre každého. Vzhľadom na volatilitu trhu s kryptomenami možno očakávať straty a používatelia môžu prísť o celý svoj kapitál. Nezodpovedáme za žiadne straty vyplývajúce z finančných rozhodnutí, ktoré môžete urobiť na základe využívania služieb svojho makléra.

Obsah

Obsah tejto webovej stránky týkajúci sa kryptomien, financií a obchodovania bol poskytnutý na vzdelávacie účely. Nemôžeme však zaručiť, že tieto informácie sú presné, aktuálne alebo bezchybné. Na obsahu uvedenom na tejto webovej lokalite by ste nemali zakladať žiadne svoje investičné ani finančné rozhodnutia a spoločnosť Immediate Connect nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konzumácie tohto obsahu.

Snažíme sa poskytovať správne informácie, ale keďže finančné odvetvie a odvetvie kryptomien sa neustále mení, tieto informácie môžu rýchlo zastarať. Preto si používatelia musia pred zapojením sa do akejkoľvek činnosti súvisiacej s obchodovaním s finančnými prostriedkami alebo kryptomenami urobiť vlastný prieskum.

Geografické obmedzenia

Návštevníci na celom svete majú prístup na webovú stránku Immediate Connect. Avšak predpisy platné v jednotlivých krajinách môžu niektorým návštevníkom brániť v legálnom využívaní našich služieb. Napríklad marketing, predaj a používanie CFD je v Spojenom kráľovstve obmedzené podľa vyhlásenia PS 20/10 Financial Conduct Authority (FCA). Podobné obmedzenia môžu platiť aj v iných krajinách.

Pred vytvorením účtu si overte miestne predpisy a zákony, aby ste sa uistili, že Immediate Connect a makléri, s ktorými spolupracujeme, môžu vo vašej krajine legálne pôsobiť a poskytovať vám príslušné služby.

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera

Immediate Connect môže na svojich webových stránkach uvádzať partnerské odkazy. Keď návštevník prejde na tieto odkazy, získame províziu od našich partnerských partnerov. Z tejto provízie vám nevzniknú žiadne poplatky.

Za akékoľvek prepojenie s webovými stránkami tretích strán, na ktoré odkazujeme, zodpovedá náš používateľ. Spoločnosť Immediate Connect nezodpovedá za straty alebo škody vyplývajúce zo zapojenia sa do produktov, obsahu alebo služieb tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v príslušnej zmluve o zmluvných podmienkach tretej strany.

Používanie webovej stránky

Údržba

Môžeme vykonávať plánovanú údržbu s cieľom odstrániť chyby, opraviť technické problémy a vylepšiť webové stránky Immediate Connect. O plánovanej údržbe sa budeme snažiť vopred informovať našich používateľov, pretože môže spôsobiť výpadky. Nemôžeme to však zaručiť a údržbu našej webovej lokality môžeme vykonať bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Narušenie služieb

Príležitostne môže dôjsť k narušeniu služieb spoločnosti Immediate Connect, čo môže spôsobiť dočasnú nedostupnosť webovej stránky alebo jej funkcií. V takom prípade sa pokúsime vyriešiť všetky problémy prostredníctvom núdzovej údržby a čo najskôr obnoviť správne fungovanie našej webovej lokality.

Immediate Connect nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku plánovaných alebo neplánovaných prerušení našej webovej stránky a jej služieb.

Obsah tretej strany

Na webovej lokalite Immediate Connect sa nachádzajú odkazy na stránky tretích strán. Tieto odkazy sú uvedené na vzdelávacie účely, pretože obsahujú informácie, produkty alebo zdroje, o ktorých sa domnievame, že môžu byť pre našich návštevníkov prínosom. Nemôžeme však zaručiť ani overiť, že obsah, s ktorým sa prostredníctvom týchto odkazov stretnete, je presný, aktualizovaný alebo bezchybný. Spoločnosť Immediate Connect nezodpovedá za takéto nepresnosti a nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z používania týchto odkazov.

Práva duševného vlastníctva

Immediate Connect si ponecháva vlastnícke práva na všetok obsah tejto webovej stránky, okrem iného vrátane textu, kódu, súborov, fotografií, videí, zvuku a iných zdrojov. Návštevníci nemôžu zdieľať, kopírovať ani upravovať žiadny obsah webovej lokality bez zákonného súhlasu spoločnosti Immediate Connect. Ak chcete použiť akýkoľvek obsah tejto webovej lokality, môžete o to požiadať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Vyhradzujeme si však právo vašu žiadosť odmietnuť.

Obsah webovej stránky Immediate Connect je možné vytlačiť na osobné použitie.

Vylúčenie zodpovednosti

Immediate Connect nenesie zodpovednosť v prípade, že návštevníci utrpia akékoľvek straty alebo škody, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené:

Používanie súborov cookie

Immediate Connect používa súbory cookie na zlepšenie výkonu našich webových stránok, poskytovanie prispôsobených služieb a riešenie prípadných technických problémov. Viac informácií o používaní súborov cookie a zhromažďovaní údajov nájdete v našich zásadách používania súborov cookie a zásadách ochrany osobných údajov.

Na webovej lokalite Immediate Connect sa používajú tieto súbory cookie:

Máte právo odmietnuť používanie súborov cookie a môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Upozorňujeme, že bez používania súborov cookie nemusia niektoré funkcie na našej webovej lokalite fungovať správne alebo môžu byť nedostupné.

Dodržiavanie právnych predpisov

Naši návštevníci musia pri používaní webovej stránky a služieb Immediate Connect dodržiavať všetky príslušné zákony. Žiadame vás, aby ste sa počas pobytu na našej webovej lokalite správali primerane a zdržali sa používania urážlivých výrazov. Máme právo odstrániť akýkoľvek škodlivý obsah, napríklad škodlivý softvér a škodlivé odkazy.

Ak túto požiadavku nedodržíte a dopustíte sa priestupku, môžeme dočasne alebo trvalo zablokovať vaše konto a obmedziť váš prístup k našim službám. Spoločnosť Immediate Connect má tiež právo kontaktovať príslušné orgány, ak sa domnievame, že priestupok si to vyžaduje.

Zmeny tejto dohody

Obsah tejto zmluvy o podmienkach používania sa môže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Sledujte prosím najnovšiu verziu tejto zmluvy, pretože zmeny môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia našich návštevníkov. Hneď po ich zverejnení sa zmeny a doplnenia tejto dohody stávajú platnými a vaše ďalšie používanie webovej lokality Immediate Connect predstavuje váš súhlas so všetkými zmenami.

Otázky a spätná väzba

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo spätnú väzbu týkajúcu sa obsahu tejto zmluvy o podmienkach, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Prejdite na našu stránku Kontaktujte nás a vyplňte formulár, na ktorý vám čo najskôr odpovieme.