Villkor och bestämmelser

I följande avsnitt beskrivs villkoren för Immediate Connect. Detta avtal gäller för hela webbplatsen Immediate Connect och dess undersidor.

Alla besökare måste följa dessa villkor utan undantag. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du alla villkor som anges i detta avtal.

Inledning

Samtycke

Genom att använda denna webbplats godkänner du alla villkor som anges i detta avtal. Dessa villkor gäller för alla besökare på Immediate Connect:s webbplats, och om du inte håller med om dem måste du lämna webbplatsen omedelbart. Innehållet i detta avtal om villkor kan ändras utan föregående meddelande till våra besökare. Det är därför ditt ansvar att hålla dig uppdaterad med den senaste versionen.

Villkor

I detta avtal hänvisar vi till webbplatsbesökare som "kunder", "klienter" och "användare" eller tilltalar dem direkt som "du" eller "din". Vi kommer också att använda pronomen som "oss", "vi" och "vår" för att hänvisa till Immediate Connect.

Åldersbegränsningar

Webbplatsen och tjänsterna på Immediate Connect är olämpliga för minderåriga. Du måste ha uppnått den lagstadgade minimiåldern i ditt hemland för att kunna skapa ett konto och använda våra tjänster. Beroende på din plats och lokala lagar kan detta vara 18, 21 eller en annan ålder. Om du anses vara minderårig måste du lämna denna webbplats omedelbart.

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 6 februari 2023

Ansvarsfriskrivning för risker

Om oss

Immediate Connect är inte en finansiell eller kryptovalutamäklare och ger inte investeringsrådgivning. I stället är syftet med denna webbplats att informera användare om förekomsten av kryptovaluta- och finansmäklare. All information som tillhandahålls på denna webbplats ska inte betraktas som juridisk eller professionell rådgivning om hur man fattar ett beslut om handel med eller användning av kryptovaluta.

Omfattning av tjänsterna

De tjänster som tillhandahålls av Immediate Connect är begränsade till marknadsföring av mäklarföretag som erbjuder besökare investeringsmöjligheter. Efter att ha godkänt våra villkor, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy kan användarna skapa ett konto genom att ange sitt namn och sina kontaktuppgifter. Användarna kommer sedan att slumpmässigt tilldelas en mäklare som vi samarbetar med genom ett automatiserat system.

Våra partnerföretag kommer att erbjuda användarna sina tjänster, som användaren kan acceptera eller avböja efter eget gottfinnande. Innan du samarbetar med din tilldelade mäklare rekommenderar vi att du bekantar dig med deras respektive policyer och avtal om allmänna villkor. Alla finansiella tjänster som våra partner tillhandahåller ligger utanför Immediate Connect:s tjänsteutbud.

Vi uppmuntrar alla användare att göra sin due diligence innan de använder sig av de tjänster som tillhandahålls av deras tilldelade mäklare. Handel med kryptovalutor är högrisk och passar inte alla. Förluster kan förväntas på grund av kryptovalutamarknadens volatilitet, och användare kan förlora hela sitt kapital. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster till följd av ekonomiska beslut som du kan fatta genom att använda din mäklares tjänster.

Innehåll

Innehållet på den här webbplatsen om kryptovaluta, ekonomi och handel har tillhandahållits i utbildningssyfte. Vi kan dock inte garantera att informationen är korrekt, aktuell eller felfri. Du bör inte basera några av dina investeringsbeslut eller finansiella beslut på det innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, och Immediate Connect är inte ansvarig för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av konsumtion av detta innehåll.

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information, men eftersom finans- och kryptovalutaindustrin ständigt förändras kan denna information snabbt bli inaktuell. Därför måste användarna göra sin egen forskning innan de ägnar sig åt någon aktivitet som har med finansiell handel eller handel med kryptovalutor att göra.

Geografiska begränsningar

Besökare över hela världen kan komma åt webbplatsen Immediate Connect. Landsspecifika bestämmelser kan dock hindra vissa besökare från att lagligt använda våra tjänster. Till exempel är marknadsföring, försäljning och användning av CFD:er begränsade i Storbritannien enligt Financial Conduct Authority’s (FCA) PS 20/10 uttalande. Liknande restriktioner kan också gälla i andra länder.

Innan du skapar ett konto bör du kontrollera dina lokala bestämmelser och lagar för att säkerställa att Immediate Connect och de mäklare vi samarbetar med lagligt kan bedriva verksamhet och erbjuda dig motsvarande tjänster i ditt hemland.

Ansvarsfriskrivning för affiliate

Immediate Connect kan inkludera länkar för affilierade företag på webbplatsen. När en besökare följer dessa länkar får vi en provision från våra affiliatepartners. Du kommer inte att drabbas av några avgifter på grund av denna provision.

Det är vår användares ansvar för alla anslutningar till webbplatser från tredje part som vi länkar till. Immediate Connect ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av kontakter med produkter, innehåll eller tjänster från tredje part. För mer information måste du hänvisa till tredje partens respektive avtal om villkor och bestämmelser.

Användning av webbplatsen

Underhåll

Vi kan komma att utföra schemalagt underhåll för att ta bort buggar, åtgärda tekniska problem och göra förbättringar på Immediate Connect:s webbplats. Vi kommer att försöka informera våra användare i förväg om underhåll som ska genomföras, eftersom det kan orsaka driftstopp. Vi kan dock inte garantera detta och kan genomföra underhåll på vår webbplats utan att meddela användarna i förväg.

Avbrott i tjänsterna

Ibland kan Immediate Connect drabbas av störningar i sina tjänster, vilket kan leda till att webbplatsen eller någon av dess funktioner blir tillfälligt otillgängliga. När detta händer försöker vi lösa eventuella problem genom akut underhåll och återställa webbplatsens funktion så snart som möjligt.

Immediate Connect ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av planerade eller oplanerade avbrott på vår webbplats och dess tjänster.

Innehåll från tredje part

På Immediate Connect:s webbplats finns det länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar finns med i utbildningssyfte, eftersom de innehåller information, produkter eller resurser som vi tror kan vara till nytta för våra besökare. Vi kan dock inte garantera eller verifiera att det innehåll du möter via dessa länkar är korrekt, uppdaterat eller felfri. Immediate Connect är inte ansvarig för sådana felaktigheter och kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår genom att följa dessa länkar.

Immateriella rättigheter

Immediate Connect behåller äganderätten till allt innehåll på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, text, kod, filer, foton, videor, ljud och andra resurser. Besökare får inte dela, duplicera eller ändra något innehåll på webbplatsen utan Immediate Connect:s juridiska tillstånd. Om du vill använda något innehåll på denna webbplats kan du begära att få göra det genom vårt formulär Kontakta oss. Vi förbehåller oss dock rätten att avslå din begäran.

Innehållet på webbplatsen Immediate Connect får skrivas ut för personligt bruk.

Uteslutande av ansvar

Immediate Connect kan inte hållas ansvarig om besökarna drabbas av förluster eller skador som direkt eller indirekt orsakas av följande:

Användning av cookies

Immediate Connect använder cookies för att förbättra prestandan på vår webbplats, tillhandahålla en anpassad upplevelse och åtgärda eventuella tekniska problem. Om du vill veta mer om vår användning av cookies och datainsamling hänvisar vi till vår cookiepolicy och vår integritetspolicy.

Följande cookies används på Immediate Connect:s webbplats:

Du har rätt att avböja användningen av cookies och kan göra det genom inställningarna i din webbläsare. Observera att utan användning av cookies kan det hända att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt eller blir otillgängliga.

Rättslig efterlevnad

Våra besökare måste följa alla relevanta lagar när de använder Immediate Connect:s webbplats och tjänster. Vi ber dig att uppträda på ett lämpligt sätt och att avstå från att använda stötande språk under hela tiden du vistas på vår webbplats. Vi har rätt att ta bort skadligt innehåll, t.ex. skadlig kod och skadliga länkar.

Om du inte följer denna begäran och begår brott kan vi tillfälligt eller permanent spärra ditt konto och begränsa din tillgång till våra tjänster. Immediate Connect har också rätt att kontakta relevanta myndigheter om vi anser att brottet motiverar det.

Ändringar av detta avtal

Innehållet i detta avtal om villkor kan ändras eller revideras när som helst. Håll dig uppdaterad med den senaste versionen av detta avtal, eftersom ändringar kan göras utan föregående meddelande till våra besökare. Så snart de publiceras blir ändringarna av detta avtal giltiga, och din fortsatta användning av webbplatsen Immediate Connect innebär att du godkänner alla ändringar.

Frågor och feedback

Om du har några frågor, funderingar eller feedback om något av innehållet i detta avtal om allmänna villkor kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Navigera till vår sida Kontakta oss för att fylla i formuläret, så svarar vi dig så snart som möjligt.