Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia metody stosowane przez Immediate Connect w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę.

Wstęp

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie, dlaczego gromadzimy Dane osobowe, jakie dane są gromadzone i jak je wykorzystujemy. Przedstawimy również prawa naszych użytkowników dotyczące ich prywatności oraz opiszemy działania, które podejmujemy w celu ochrony ich Danych osobowych.

Terminy i definicje

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższymi terminami i definicjami:

Immediate Connect Zbieranie danych osobowych

Immediate Connect jest zobowiązany do gromadzenia Danych osobowych, ponieważ pomagają nam one zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej i pozwalają nam świadczyć wysokiej jakości usługi dla użytkowników. Oto podstawowe metody, które wykorzystujemy do gromadzenia Danych Osobowych:

Odwiedzający, którzy tworzą konta poprzez stronę internetową Immediate Connect i korzystają z naszych usług, dobrowolnie podają pewne Dane Osobowe. Na przykład, aby zarejestrować konto, będziesz musiał podać swoje pełne imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania i inne dane kontaktowe. Wypełniając formularz rejestracyjny i korzystając z innych naszych usług, udzielasz nam legalnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez Ciebie Danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszego formularza kontaktowego, konieczne będzie podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe. Jest to wymagane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie i rozwiązać problemy lub odpowiedzieć na wszelkie pytania. Immediate Connect będzie gromadzić i przetwarzać tylko te dane, które są istotne dla nas w celu obsługi naszych usług i skutecznej komunikacji z użytkownikami.

Mogą być również zbierane inne Dane Osobowe, takie jak dane dotyczące zachowania osób odwiedzających stronę internetową Immediate Connect. Wykorzystujemy pliki cookie i inne narzędzia do zbierania cennych informacji dotyczących sposobu interakcji odwiedzających z każdą sekcją naszej strony internetowej. Może to pomóc nam w udoskonaleniu naszych usług, naprawieniu problemów technicznych i umożliwieniu funkcjonowania strony internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem. Tego typu dane osobowe nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji odwiedzających.

Jak zgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe

Immediate Connect gromadzi i przetwarza tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i zapewniają, że możemy analizować jej wydajność, aby w razie potrzeby wprowadzić ulepszenia. Metody, które stosujemy do gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych, mieszczą się w ramach wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i nie naruszają praw naszych użytkowników.

Gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Poniżej przedstawiamy sposoby, w jakie Immediate Connect wykorzystuje Dane Osobowe:

Wykorzystanie plików cookie

Immediate Connect używa plików cookie na całej naszej stronie internetowej, aby zapewnić, że wszystkie usługi działają zgodnie z przeznaczeniem, zidentyfikować problemy techniczne i dowiedzieć się, jak poprawić doświadczenie użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Podczas interakcji z serwisem Immediate Connect i jego funkcjami napotkasz trzy podstawowe rodzaje plików cookie. Są one następujące:

Niezbędne ciasteczka

Jako najbardziej istotny rodzaj plików cookie, istotne pliki cookie zapewniają, że wszystkie funkcje na stronie internetowej Immediate Connect działają prawidłowo. Bez włączonych istotnych plików cookie, wiele z naszych funkcji nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem, a nawet mogą stać się niedostępne.

Pliki cookie Google Analytics

Te pliki cookie zapewniają cenny wgląd w wydajność naszej strony internetowej i sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi funkcjami. Używamy plików cookie Google Analytics jako informacji zwrotnej w celu zidentyfikowania obszarów na naszej stronie internetowej, które mogą wymagać ulepszeń, abyśmy mogli dalej poprawiać doświadczenia użytkowników, które zapewniamy odwiedzającym. Pliki cookie Google Analytics nie są wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji naszych użytkowników.

Pliki cookie stron trzecich

Dodatkowe pliki cookie mogą być również dystrybuowane na stronie internetowej Immediate Connect przez strony trzecie, z którymi się połączyliśmy. Strony trzecie, z którymi się łączymy, obejmują domy maklerskie, z którymi współpracujemy i do których przypisujemy naszych użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności i Polityką plików cookie przypisanego brokera.

Przechowywanie danych osobowych

Immediate Connect nie jest Procesorem danych, a dane użytkowników nie są przechowywane na naszych serwerach.

Po utworzeniu przez użytkownika konta na naszej platformie, jego Dane Osobowe zostaną przekazane brokerowi, do którego zostały przypisane. Broker, który staje się Przetwarzającym dane, jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich Danych osobowych tego użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak broker przetwarza Dane Osobowe użytkownika, należy skontaktować się z nim lub zapoznać się z jego Polityką Prywatności.

Wszyscy brokerzy, z którymi jesteśmy związani, przestrzegają wszystkich przepisów dotyczących prywatności, takich jak GDPR, które obowiązują w kraju, w którym działają.

Ochrona danych osobowych

Immediate Connect zapewnia, że bierze pod uwagę ochronę Danych Osobowych i stosuje kilka metod bezpieczeństwa, aby je zabezpieczyć. Wszyscy pracownicy przestrzegają ścisłych zasad poufności, a Dane Osobowe są udostępniane tylko niezbędnemu minimum personelu. Szanujemy Państwa prywatność i nie pozwalamy na nieautoryzowany dostęp do Państwa Danych Osobowych.

W rzadkich okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do dostarczenia władzom informacji o konkretnych użytkownikach. Na przykład, w ramach dochodzenia karnego, organy ścigania mogą poprosić o wgląd w informacje związane z aktywnością konkretnego użytkownika w naszej witrynie internetowej. Przed udostępnieniem jakichkolwiek Danych osobowych dokładnie sprawdzimy wszelkie prośby władz w celu zapewnienia ich zasadności. Jeśli takie udostępnienie danych zależy od zgody użytkownika, należycie poinformujemy go o tym i poprosimy o zgodę przed podjęciem działań.

Dostęp osób trzecich do danych osobowych

Osoby trzecie mogą skontaktować się z Immediate Connect z prośbą o dostarczenie konkretnych informacji dotyczących Danych osobowych zebranych od naszych użytkowników. W takim przypadku ustalimy, czy strona trzecia ma prawo do otrzymania tych informacji i czy jej żądanie przeważa nad prawem naszego użytkownika do prywatności.

Ponieważ Immediate Connect jest Administratorem Danych, możemy współpracować z wieloma Przetwarzającymi Dane, z którymi możemy potrzebować udostępnić Twoje Dane Osobowe. Zapewni to sprawny przebieg wszystkich operacji na naszej stronie internetowej. Na przykład, dostęp do Twoich Danych Osobowych może być konieczny dla pracowników naszej firmy hostingowej lub dostawcy usług IT. Immediate Connect nie ujawni Danych Osobowych osobom trzecim bez zgody użytkowników, a wszelkie dostępy osób trzecich do Danych Osobowych są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Prawa użytkownika do prywatności

Jako użytkownikowi Immediate Connect przysługuje Ci zestaw podstawowych praw do prywatności wynikających z przepisów o ochronie prywatności, takich jak GDPR. Są one następujące:

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Immediate Connect Państwa Danych Osobowych. Dodatkowo, jeśli możesz udowodnić, że Twoje prawa do prywatności przeważają nad naszym uzasadnionym interesem (zgodnie z GDPR), możesz zakwestionować gromadzenie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych.

W zależności od kraju zamieszkania mogą obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące prywatności. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami i skontaktowanie się z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do prywatności.

Zmiany w polityce

Cała zawartość strony internetowej Immediate Connect, w tym niniejsza Polityka Prywatności, podlega zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu, a obowiązkiem użytkowników jest zapoznanie się z najnowszą wersją polityk i umów Immediate Connect. Dalsze korzystanie z Immediate Connect oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek opinie lub pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych lub innych informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, skontaktuj się z nami. Wskazówki, jak to zrobić, znajdują się na naszej stronie Kontakt.